JABLONEC NAD NISOU       

Kontaktujte nás

8. třída: Domácí příprava - období 11. 4. - 17. 4.

Matematika

 

OPAKOVÁNÍ MALÉ NÁSOBILKY PO CELOU DOBU NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE!

18,4 × 2,8 =

47,8 × 3,4 =

52,3 × 1,6 =

61,9 × 6,5 =

14,2 × 4,7 =

45,5 × 8,5 =

73,1 × 7,9 =

15,6 × 9,6 =

24,3 × 7,4 =

57,9 × 8,3 =

97,2 × 9,2 =

51,1 × 6,7 =


 

3,72 × 8 =

7,47 × 74 =

1,012 × 6 =

3,94 × 9 =

23,5 × 0,62 =

4,96 × 2,37 =

2,59 × 0,95 =

7,16 × 5,44 =

4,32 × 2,5 =

6,81 × 4,7 =

1,25 × 7,5 =

0,73 × 8,6 =


 

Obvod obdélníku

Ukázka:

Vypočítej obvod obdélníku jehož strana a = 12 cm a b = 6 cm

Vzoreček pro obvod obdélníku O = 2 × a + 2 × b

  1. Opíšu vzoreček –> O = 2 × a + 2 × b

  2. Dosadím do vzorečku. Místo písmenka a a b napíšu čísla, které jsou v zadání

> O = 2 × 12 + 2 × 6

  1. Nejprve vypočítám násobení to znamená 2 × 12 = 24 a 2 × 6 = 12 výsledky napíšu do vzorečku

> O = 24 + 12

  1. Výsledky sečtu 24 + 12 = 36 a výsledek napíšu do vzorečku, přidám jednotky ze zadání (cm)

> O = 36 cm


 

Procvičování - vypočítej obvody čtverců jejichž strana je:

  1. a = 8 cm b = 2 cm

  2. a = 20 cm b = 4 cm

  3. a = 14 cm b = 8 cm

  4. a = 4 cm b = 6 cm

  5. a = 12 cm b = 7 cm

  6. a = 1,5 cm b = 0,5 cm


 

V případě trvalejšího přístupu na internet opakovat na www.onlinecviceni.cz

Pro zpříjemnění učení matematiky můžete hrát hry na www.mathplayground.com


 

Český jazyk

 

OPAKOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH SLOV PO CELOU DOBU NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE!!!


 

Číslovky

Přepište cvičení do sešitu, nebo na papír a doplňte i/y a podtrhněte podstatná jména.

Závěje bílého sněhu zavalil_ zem. Ukryl_ překvapenému ptactvu potravu. Mnozí vyhladovělí vrabci i kosi přiletěli až k chalupě. Často se pživoval_ se slepicemi. Zkřehlé koroptve nenalezl_ potravu a krčil_ se v celých hejnech u krmelců. I černé vrány přilétal_ až k lidským obydlím. Jen domácí psi se vesele proháněl_ kolem zasněžených chalup.

Přepište podstatná jména a utvořte od nich přídavná jména:

Př.: Jaký?

hrubost hrubý

statečnost _________

poctivost _________

upřímnost _________

pracovitost _________

pružnost _________

hebkost _________

vlídnost _________

 

Čtení nahlas – alespoň 3x týdně přečíst nahlas jakýkoliv text z knížek, časopisů, novin, internetu…


 

V případě trvalejšího přístupu na internet opakovat češtinu na www.onlinecviceni.cz


 

Anglický jazyk

 

Na tomto odkaze najdeš hry pro procvičení anglických slovíček, tak neváhej a hraj

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/


 

Přírodopis

 

ZRAK:

https://edu.ceskatelevize.cz/zrak-5e442270e173fa6cb524ac00

Podívej se na přiložené video o zraku.


 

Kronika

Vyfoť se, nebo nech se vyfotit, jak se doma učíš. Fotky pak vytiskneme a nalepíme do kroniky. Zatím si je nechte uložené v mobilech.

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola
Kamenná 404/4,
466 01 Jablonec nad Nisou
tel: +420 778 525 991
e-mail: reditel@zskamennajbc.cz

Fanděte nám

Copyright © 2015 Základní a mateřská škola Kamenná 404/4 Jablonec nad Nisou Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek