JABLONEC NAD NISOU       

Kontaktujte nás

8. třída: Domácí příprava - období 4. 4. - 10. 4.

Anglický jazyk

 

 

Matematika

 

OPAKOVÁNÍ MALÉ NÁSOBILKY PO CELOU DOBU NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE!

15,6 × 0,8 =

43,7 × 0,4 =

56,5 × 0,6 =

68,3 × 0,5 =

17,3 × 0,7 =

44,7 × 0,5 =

72,4 × 0,9 =

15,2 × 0,6 =

64,7 × 0,4 =

59,9 × 0,3 =

97,2 × 0,2 =

51,1 × 0,7 =

 

1,93 × 5 =

8,56 × 44 =

2,123 × 3 =

4,06 × 7 =

13,4 × 0,62 =

3,85 × 2,3 =

1,48 × 0,95 =

6,05 × 5,4 =

3,2 × 1,4 =

5,9 × 4,7 =

0,14 × 0,5 =

0,63 × 0,6 =


 

Obvod čtverce

Ukázka:

Vypočítej obvod čtverce jehož strana a = 12cm

Vzoreček pro obvod čtvrece O = 4 × a

 1. Opíšu vzoreček –> O = 4 × a

 2. Dosadím do vzorečku. Místo písmenka a napíšu číslo které je v zadání –> O = 4 × 12

 3. Vypočítám a napíšu výsledek. Nezapomenu napsat jednotky (mm, cm, m) –> O = 48 cm

Procvičování - vypočítej obvody čtverců jejichž strana je:

 1. a = 8

 2. a = 20

 3. a = 14

 4. a = 36

 5. a = 120

 6. a = 1,5

 

V případě trvalejšího přístupu na internet opakovat na www.onlinecviceni.cz

Pro zpříjemnění učení matematiky můžete hrát hry na www.mathplayground.com


 

Český jazyk

 

OPAKOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH SLOV PO CELOU DOBU NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE!!!

 

Číslovky

Přepište věty do sešitu nebo na papír a rozhodněte, za kterými čísly napíšte tečku.

 1. Roku 1420 založili husité město Tábor.

 2. Vypiš z 9 cvičení 9 příkladů.

 3. Bratrovi bude zítra 15 let.

 4. Seděla jsem v 5 řadě.

 5. Na turnaj ve vybíjené se přihlásilo 5 družstev a naše dívky získaly 2 místo.

 6. Liberecké výstavní trhy budou zahájeny 3 srpna.

 7. Eva měla v úkolu 3 chyby.

 8. Dne 1 září 1939 vypukla 2 světová válka.

Přepište věty a doplňte i, y.

 1. Mezi strom_ prosvítal_ b_l_ chalup_.

 2. Vodojem_ jsou zásobárnám_ p_tné vod_.

 3. L_ška utíkala před ps_. Las_čka zm_izela v hromadě slám_.

 4. Voraři se drážel_ b_dl_.

 5. V parku se proháněl_ dva velcí ps_.

Čtení nahlas – alespoň 3x týdně přečíst nahlas jakýkoliv text z knížek, časopisů, novin, internetu…


 

V případě trvalejšího přístupu na internet opakovat češtinu na www.onlinecviceni.cz


 

Přírodopis

Smyslové ústrojí

Překresli obrázky na papír a přiřaď k nim správný pojem.

 • CHUŤ

 • ČICH

 • HMAT

 • ZRAK

 • SLUCH

 

Napiš barvy očí které znáš: ....................................................................................

Napiš druhy chutí, které znáš: sladká, ...................................................................

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola
Kamenná 404/4,
466 01 Jablonec nad Nisou
tel: +420 778 525 991
e-mail: reditel@zskamennajbc.cz

Fanděte nám

Copyright © 2015 Základní a mateřská škola Kamenná 404/4 Jablonec nad Nisou Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek